Application form

Please complete this short application form and we’ll get back to you with some study options in no time.
Which language would you like to study?
What’s your current language level?
Not sure about your level? Here are our Russian and Ukrainian assessment tests.
Which type of classes do you prefer?
Which format of classes is the most convenient for you?
Additional comments (optional)
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Українські відповідники до запозичених слів

Українські відповідники до запозичених слів

Мабуть, це одвічні питання, які турбують усіх – і усіх бабусь від села Ліплявого Черкаської області до Тойонаки префектури Осака, і науковців-лінгвістів усіх провідних університетів. Що краще: аби усі у світі говорили однією мовою, чи кожен — своєю власною – однією із тисяч – мовою? Що краще: запозичувати іноземні слова з мов націй-будівничих світових цивілізацій чи усі назви новітніх винаходів конструювати із питомої лексики?

Кожна держава та кожний етнос мають свою власну мовну політику щодо того, які іншомовні слова приймати у свою «родину», а яких минати десятою дорогою. Так, наприклад, у таких країнах як Чехія, Хорватія та Німеччина домінує тенденція мовного пуризму. Але там це не було так завжди.За довгий час розвитку української мови відбулося декілька хвиль поглинання іноземних слів та очищення від них. Зараз усі іншомовні слова в українській мові можна поділити на чотири групи:

  1. Іншомовні слова, які укорінилися та витіснили питомі українські слова (солдат, армія, архітектура, автомат).
  2. Іншомовні слова, які позначають нову наукову реалію чи екзотизм (комп’ютер, телефон, суші, атом).
  3. Іншомовні слова, які раніше увійшли в українську мову, проте наразі є застарілими або вживаними лише у певному регіоні або у певній сфері.
  4. Іншомовні слова, які ще не укорінилися в українській мові або мають часто вживаний відповідник.

Для людей, які вивчають українську мову у першу чергу буде корисно знати відповідники до іншомовних слів з 3-ї та 4-ї групи, адже ці слова у наш час можна почути у ЗМІ, від людей різного віку та у професійному середовищі. Звісно, можна знати лише іноземний (переважно грецького, латинського походження) відповідник, проте внаслідок такого «лінгвістичного ледарювання», по-перше, ви можете не зрозуміти співбесідника, по-друге, співбесідник може не зрозуміти вас.

Отже, розглянемо кілька прикладів з 4-ї групи. Ось перелік іншомовних слів, які мають українських відповідник:
alphabet – алфавіт – абетка (азбука)
airport – аеропорт – летовище
actual, current, relevant – актуальний – важливий, своєчасний, сучасний
argument(a point to prove sth) – аргумент – доказ
distance – дистанція – відстань
consensus – консенсус – згода
percent – процент – відсоток
phenomenon – феномен – явище
fiction – фікція – вигадка
relevant – релевантний – відповідний
concept – концепт – поняття
background – фон – тло
reality – реальність – дійсність
founder – фундатор – засновник
(public) speaker – спікер – промовець
presentation – презентація – представлення, показ
delegate – делегат – представник
management – менеджмент – управління (частково передає значення)

Окремо заслуговують на увагу такі слова, які обидва мають іноземне походження, проте використовуються паралельно: «карта» – «мапа».

Також цікавим є випадок зі словом грецького походження «фотографія», яке було придумане для позначення наукового винаходу. Натомість, в українській мові було придумане власне слово «світлина», яке виражає загальну ідею винаходу – те, що має стосунок до світла.

На жаль, вивчення мови потребує часу, зокрема і на запам’ятовування нових слів. Проте факт того, що в іншій мові є слова, які не схожі на ті, які ви уже знаєте, не повинен вас зупиняти. По-перше, ви завжди можете знайти спільні корені українського слова зі словами тих мов, які ви вже вивчаєте, але на якомусь більш давньому етапі. По-друге, кожне нове вивчене слово – це ключ до розуміння десятків наступних слів.

А щоб дізнатися більше про українську мову, українські слова та вислови, приходьте на заняття до нашої мовної школи ALMA School та вивчайте українську мову як іноземну разом з нами!